กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ต.บ้านใหม่ อ.เมือง_12/2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ต.บ้านใหม่ อ.เมือง_12/2/2563


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ต.บ้านใหม่ อ.เมือง_12/2/2563

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บายพาส อบต.บ้านใหม่ ถึงปลายสายหมู่บ้านสวนแสนสุข และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12/2/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน