กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บ้านป้อม_13/02/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บ้านป้อม_13/02/63


กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บ้านป้อม_13/02/63

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ต.บ้านป้อม , ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 13/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน