กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด150 มม. บริเวณ สะพาน8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี _13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด150 มม. บริเวณ สะพาน8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี _13/02/2563


กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด150 มม. บริเวณ สะพาน8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี _13/02/2563

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด150 มม. บริเวณ สะพาน8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สะพาน33 ถึง สะพาน 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 13/02/63

เลื่อนขึ้นข้างบน