-กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทางหลวงมีการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ บริเวณต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย_08/04/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

-กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทางหลวงมีการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ บริเวณต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย_08/04/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน