-กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบลำน้ำงิมที่ใช้สำหรับผลิตน้ำ_08/04/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

-กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบลำน้ำงิมที่ใช้สำหรับผลิตน้ำ_08/04/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน