กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบประปา(ค้นหาจุดแตก-รัว)บริเวณโซนถนนพรมประกาย_29/05/2563 จำนวน 3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบประปา(ค้นหาจุดแตก-รัว)บริเวณโซนถนนพรมประกาย_29/05/2563 จำนวน 3 จุด


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบประปา(ค้นหาจุดแตก-รัว)บริเวณโซนถนนพรมประกาย_29/05/2563 จำนวน 3 จุด

1.กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบประปา(ค้นหาจุดแตก-รัว) (ดำเนินการเวลา 20.00 - 22.00 น.)บริเวณโซนถนนพรมประกาย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนถ.พรมประกาย , ซอยหนองเตาเหล็ก , หมู่บ้านสินชัย - หมู่บ้านรุ่งเรือง-หมู่บ้านลักษมี , โชนถ.ศรีชมชื่น ,

ซอยสุรทักษ์, หมู่บ้านธนะรุ่ง , หมู่บ้านเชลินี , หมู่บ้านพี่เค 6 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 29/05/2563

.............................................................................................

2.กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ ตรงข้ามคลอง หลังโลตัสนาดี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนบ้านดอนอีไข -บ้านศรีดอนภู่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 29/05/2563

.............................................................................................

3.กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านแกรนด์เฮาส์ ถนนพิทักษ์สฤษดิ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้น ที่ชุมชนหมู่บ้านแกรนด์เฮาส์ ถนนพิทักษ์สฤษดิ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 29/05/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน