กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ พื้นที่โล่งข้างโรงเพาะชำของโครงการตรงข้าม บ.391/19 _29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ พื้นที่โล่งข้างโรงเพาะชำของโครงการตรงข้าม บ.391/19 _29/05/2563


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ พื้นที่โล่งข้างโรงเพาะชำของโครงการตรงข้าม บ.391/19 _29/05/2563

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ฉุกเฉิน) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ พื้นที่โล่งข้างโรงเพาะชำของโครงการตรงข้าม บ.391/19

มบ.พรนภา ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านพรนภา ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 29/05/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน