กปภ.สาขาหนองแค แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากฝนตกหนักส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราว บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองแค_29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากฝนตกหนักส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราว บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองแค_29/05/2563


กปภ.สาขาหนองแค แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากฝนตกหนักส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราว บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองแค_29/05/2563

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากฝนตกหนักส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราว บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาหนองแค

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตรับผิดชอบ กปภ.สาขาหนองแค (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30 น.ของวันที่ 29.05.2563 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน