กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _30/05/63 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _30/05/63 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาอุบลราชธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _30/05/63 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.  บริเวณ ซอยข้างโกดังอุบลวัสดุ

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

........................................................................

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ ซอยช้างโกดังอุบลวัสดุ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนคูยาง, ชุมชนหาดสวนสุข, ชุมชนหาดสวนยา, ห้างอุบลวัสดุ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 30/5/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน