กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้างโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ_3/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้างโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ_3/06/2563


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้างโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ_3/06/2563

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้างโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกโคกขวาง, หมู่บ้านณัชชา, วัดนพคุณทอง, โรงเรียนโคกกระเจียว, วัดเกาะเค็ดโพธญาณ ต.หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 03/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน