กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 150 บริเวณสถานีผลิตน้ำบริบูรณ์_29/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 150 บริเวณสถานีผลิตน้ำบริบูรณ์_29/06/2563


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 150 บริเวณสถานีผลิตน้ำบริบูรณ์_29/06/2563

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 150 บริเวณสถานีผลิตน้ำบริบูรณ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น. ของวันที่ 29/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน