กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 (จำนวน 3 จุด)_10/08/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 (จำนวน 3 จุด)_10/08/63


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 (จำนวน 3 จุด)_10/08/63

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 - 11.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านโนนสำราญ ถึงบ้านดอนนกยูง จ.อุบลราชธานี จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา ,

อ.กุดข้าวปุ้น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 11/08/2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อออกจาการวางท่อระบายน้ำของกรมทาง บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านไทรย้อย

ต.เขมราฐ อ.ต.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านไทรย้อย ถึงสามแยกเมืองใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 11/08/2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระกาลพืชผล

จ.อุบลราชธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 11/08/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน