กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยชลประสิทธิ์ 14_10/08/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยชลประสิทธิ์ 14_10/08/2563


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยชลประสิทธิ์ 14_10/08/2563

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยชลประสิทธิ์ 14

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงฆ่าสัตว์, ซอยชลประสิทธิ์ 14, มบ.พรศรัณย์ ซอยชลประสิทธิ์ 16

จนถึงแยกศรีนาวา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 10/08/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน