กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกรั่ว HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณชุมชนท่ารั้ว ถึง หมู่บ้านสมหวังเลควิว_11/08/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกรั่ว HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณชุมชนท่ารั้ว ถึง หมู่บ้านสมหวังเลควิว_11/08/2563


กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกรั่ว HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณชุมชนท่ารั้ว ถึง หมู่บ้านสมหวังเลควิว_11/08/2563

แจ้งหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกรั่ว HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณชุมชนท่ารั้ว ถึง หมู่บ้านสมหวังเลควิว

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนท่ารั้ว ,  ชุมชนป่าขุย , หมุ่บ้านแสนดี , หมู่บ้านพรนภา

,หมู่บ้านธนกฤษ หมู่บ้านรสรินทร์ หมู่บ้านสถาปนิก หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 1 หมู่บ้านรุ่งธนา 3 4 5 หมู่บ้านตระการ หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 15

,หมู่บ้านไวท์  , หมู่บ้านธีร่า ,  หมู่บ้านอรสิริน ,  บิสซิเนส ,  หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 2  , หมู่บ้านอรสิริน 6 7 , หมู่บ้านสมหวังเลควิว ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 23.00-03.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 / 08 /2563

เลื่อนขึ้นข้างบน