กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด บริเวณโซนถังรัชดา_01/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด บริเวณโซนถังรัชดา_01/10/63


กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด บริเวณโซนถังรัชดา_01/10/63

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด บริเวณโซนถังรัชดา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านรัชดา , บ้านหนองแดง , บ้านป่าแดง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 01/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน