กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ รั้วอำเภอเมืองนครนายก _28/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ รั้วอำเภอเมืองนครนายก _28/10/2563


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ รั้วอำเภอเมืองนครนายก _28/10/2563

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ รั้วอำเภอเมืองนครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งด้านขวาถนนสุวรรณศรตั้งแต่เสาโรมัน ถึงโซนตลาด (บางส่วน) ,อำเภอเมือง,

แฟลตตำรวจ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 28/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน