กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำรังสิต (R2 ) _29/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำรังสิต (R2 ) _29/10/2563


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำรังสิต (R2 ) _29/10/2563

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำรังสิต (R2 ) ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟต ฟิวส์ขาด 1 ตัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขารังสิต (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 08.10 น. ของวันที่ 29/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน