กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30/10/2563 เวลา 12.00 น. 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ บ้านดอนเป้า ม.14 ต.ใหม่_30/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30/10/2563 เวลา 12.00 น. 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ บ้านดอนเป้า ม.14 ต.ใหม่_30/10/2563


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30/10/2563 เวลา 12.00 น. 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ บ้านดอนเป้า ม.14 ต.ใหม่_30/10/2563

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30/10/2563 เวลา 12.00 น. 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ บ้านดอนเป้า ม.14 ต.ใหม่

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองโสน , บ้านเพราม , บ้านใหม่ดอนเป้า ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 30/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน