กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อชุดโค้ง และประตูน้ำ บริเวณซอยคลองหลวง 35_31/00/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อชุดโค้ง และประตูน้ำ บริเวณซอยคลองหลวง 35_31/00/63


กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อชุดโค้ง และประตูน้ำ บริเวณซอยคลองหลวง 35_31/00/63

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อชุดโค้ง และประตูน้ำ บริเวณซอยคลองหลวง 35 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยคลองหลวง 35 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 31/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน