กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านการวัฒนากรุ๊ป_31/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านการวัฒนากรุ๊ป_31/10/63


กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านการวัฒนากรุ๊ป_31/10/63

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านการวัฒนากรุ๊ป ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง

จ.ลพบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่วัดเขาแก้ว ต.ท่าศาลา จนถึงหมู่บ้านวรดา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 31/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน