กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนา_23/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนา_23/02/64


กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนา_23/02/64

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนา จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอบ้านนา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันที่ 23/02/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน