กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทับกวาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา_23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทับกวาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา_23/02/2564


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทับกวาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา_23/02/2564

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ทับกวาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทับกวาง ปากทางเส้นโยเร จนถึง หนองผักบุ้ง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/2/64

เลื่อนขึ้นข้างบน