กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 3 จุด) _25/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 3 จุด) _25/02/64


กปภ.สาขากันทรลักษ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 3 จุด)  _25/02/64

กปภ.สาขากันทรลักษ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ แยกคลองชลประทาน ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโนนสว่าง ชมชนเทศบาลตำบลขนหาญ(บางส่วน) สี่แยกต้นมันปลาถึงวงเวียน

(ฝั่งโรงเรียนอนบาลขนหาญ(สิ) และถนนขนหาญ-ไพรบีง (ฝั่งโรงพยาบาลทั้งหมด) ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 25/04/64 : รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 200 มม.

โครงากรขยายผิวจราจร บริเวณ บ้านหนองบัวเรณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองบัวเรณ บ้านตำหนักไทร ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 25/04/64 : รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณศูนย์มาสด้า ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.กันทรลักษ์-วารินชำราบ ตั้งแต่ศูนย์มาสด้า ไปจนถึงโรงเรียนวารีย์อุปถัมภ์ (ทั้งหมด)

ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25/02/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน