กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม ที่ต้องย้ายออกจากการก่อสร้าง บริเวณ ถนน ง.2 ง.3_25/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม ที่ต้องย้ายออกจากการก่อสร้าง บริเวณ ถนน ง.2 ง.3_25/02/2564


กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม ที่ต้องย้ายออกจากการก่อสร้าง บริเวณ ถนน ง.2 ง.3_25/02/2564

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม ที่ต้องย้ายออกจากการก่อสร้าง ถนน ง.2 ง.3

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนสุทธิมรรค ,ถนนวงค์คำพา ,ถนนคำสายทอง ,ชุมชนวัดภูหินเรือ,ถนนศรีบุญเรือง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน