กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.เมือง_08/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.เมือง_08/04/2564


กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.เมือง_08/04/2564

กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.เมือง

สวรรคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกข้ามทารถไฟ ถึง สี่แยกโรงเรียนพระหฤทัย 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30  น. ของวันที่ 08/04/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน