กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จำนวน 2 จุด) _08/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จำนวน 2 จุด) _08/04/64


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จำนวน 2 จุด)  _08/04/64

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

บริเวณโรงสูบน้ำปากพลี ต.ปากพลี อ.เมือง  จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปากพลี อ.เมือง  จ.นครนายก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 08/04/64

--------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขานครนายก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ ด่านปากพลี ต.ปากพลี อ.เมือง จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ด่านปากพลี จนถึง สุดปลายสาย หนองชะอม (ฝั่งสายมุ่งหน้าหนองซะอม)  

ต.ปากพลี อ.เมือง จ.นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 08/04/64

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน