กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. (จำนวน 2 จุด) _08/04/64

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ ซ.รังสิต-นครนายก 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.รังสิต - นครนายก 2 ถึง 30 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 08/04/64 (รอน้ำเต็มระบบ)

---------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.
บริเวณ ปากซอยร่วมสุข 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยร่วมสุข (ซอยบ้านพักคนชรา) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 08/04/64

 
เลื่อนขึ้นข้างบน