กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. (จำนวน 2 จุด) _12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. (จำนวน 2 จุด) _12/05/64


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. (จำนวน 2 จุด) _12/05/64

1.กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ จ่ายน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านโฮง และหลังที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ทั้งหมด

อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. 

--------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ บ้านห้วยห้า ซอย 4 ฝั่งตะวันออก ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ จ่ายน้ำบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน