กปภ.สาขาสาพมราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสาพมราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_12/05/64


กปภ.สาขาสาพมราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_12/05/64

1. กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยนิศาชล ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านเดอะเทียเตอร์ ไปจนถึงเทศบาล 5 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 12/05/2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสาพมราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณหน้าร้านอาหาร JSM ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน จ.นครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ร้านอาหาร JSM จนถึงบางประแตง , หมู่บ้านสิวารัตน์ 4 ,

บ้านใหม่การ์เต้น , เทียนตัดวิลเลจ และซอยโรมันทั้งหมด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00-03.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน