กปภ.สาขาสายบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ถนนกะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสายบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ถนนกะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี_19/06/2564


กปภ.สาขาสายบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ถนนกะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี_19/06/2564

กปภ.สาขาสายบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ถนนกะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนกะลาพอ ซอยมัสยิดตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน