กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านเดอะนายน์_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านเดอะนายน์_19/06/2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านเดอะนายน์_19/06/2564

กปภ.สาขากำแพงเพชร อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านเดอะนายน์ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บ้านเดอะนายน์ ไปจนถึง สามแยกทางไปหนองแผ่นดิน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30  น.  ของวันที่ 19/06/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน