กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 09.30 น. - 15.00 น. (3จุด) 15/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 09.30 น. - 15.00 น. (3จุด) 15/10/64


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 09.30 น. - 15.00 น. (3จุด) 15/10/64

1. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 09.30 น. - 15.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ทุ่งควนจีน (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/10/2564

--------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้
- ถนนกาญจนวนิชตั้งแต่หน้าไปรษณีย์เก่า จนถึงแยกไฟแดงเกาะหมี
- ซอย ราษฎร์สันติ
- สภ.คอหงษ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.45 น. วันที่ 15/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ปากซอยภาษีเจริญ. ถนนสราญราษฎร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หลังวัดเทพชุมนุมทั้งโซน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 15/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน