กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณปากซอยโพธิสาร(จำนวน 8 จุด)_15/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณปากซอยโพธิสาร(จำนวน 8 จุด)_15/10/2564


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณปากซอยโพธิสาร(จำนวน 8 จุด)_15/10/2564

1.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 200 มม.

บริเวณปากซอยโพธิสาร DMA 29-01 ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยโพธิสาร DMA 29-01 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 10.00-15.00 น. ของวันที่ 15/10/2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

เพื่อดำเนินการประสานเชื่อมท่อระหว่างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม เเละจะดำเนินการลด เเรงดันสถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโคกฟันโปง , บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด , ต.บ้านทุ่ม (ทั้งหมด) อ.เมือง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 15/10/2564

---------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกใต้ดินที่ทำให้น้ำไหลอ่อนในพื้นที่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ดังต่อไปนี้

DMA 06-02
- ถ.แก่นพยอม
- ถ.สีหราชเดโชชัย
- ถ.ร่วมมิตร
- ถ.เกตแก้ว
- ถ.สิมมาอุทิศ
- ซ.ประชารักษ์
- ม.เบสท์โฮม มข.1, มข.4 ,8
- ม.พวงเพชร4
- ม.พิมานเพลส
- ม.ชนินทร
- บ้านคำไฮ
- โรงเรียนคนตาบอด และพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
DMA 31-02
- บ้านเป็ด
- บ้านทุ่ม
- ถ.เหล่านาดี
- บ้านโคกสูง
- บ้านเหล่าเกวียนหัก
- ม.วิรญาพีสวิลล์
- ม.ราชพฤกษ์กรีนวิลล์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 16/10/2564

--------------------------------------------------------------------------------------

4. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานเชื่อมท่อระหว่างถังน้ำใส  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม เเละจะดำเนินการลดเเรงดันสถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโคกฟันโปง , บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด  ต.บ้านเป็ด , ต.บ้านทุ่ม (ทั้งหมด) อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 15/10/2564

 --------------------------------------------------------------------------------------

5. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 02.00 น. หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในขณะปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน บริเวณ ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ดังต่อไปนี้
- ถ.ฉิมพลี
- ถ.โพธิสาร
- ถ.ทานตะวัน
- ถ.เลียบคลองชลประทาน
- ถ.ดอกคูณ
- ซ.สุขสบาย
- ซ.พัทยา
- ซ.นำโชค
- ม.พิมานเพลส
- ถ.ศรีจันทร์ 2
- ม.พิมานบุรี โนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 16/10/2564

----------------------------------------------------------------------------------------

6. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านโนนม่วง ต.ศิลา จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโนนม่วง(ฝั่งทิศเหนือ), ซ.เทวา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 15/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

----------------------------------------------------------------------------------------

 

7. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ปากซอยประชาสโมสร 18 ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอย ประชาสโมสร 12,16,18,20,20/1,22,24,26,28,30,32,34,36 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 15/10/2564

 -----------------------------------------------------------------------------------------

8.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากซอยเอื้ออาทร 5/2 ต.บ้านเป็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟส1 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.10  น. ของวันที่ 15/10/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน