กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.


กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อขนาด 225 มม. บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านไร่ถิ่นน้อย ต.ท่าเสน และ ทางเข้า อบต.ไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ พื้นที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านระหารป่าพลู ต.ท่าเสน ไปจนถึงร้านกาแฟโคฟุกุ

ต.ไร่มะขาม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน