กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อประปา บริเวณหน้า โรงกรองน้ำประปา ถ.ราษฎร์อำนวย_25/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อประปา บริเวณหน้า โรงกรองน้ำประปา ถ.ราษฎร์อำนวย_25/11/2564


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อประปา บริเวณหน้า โรงกรองน้ำประปา ถ.ราษฎร์อำนวย_25/11/2564

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อประปา บริเวณหน้า โรงกรองน้ำประปา ถ.ราษฎร์อำนวย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง ทั่วทั้งบริเวณ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน