กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ต.ในเมือง_25/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ต.ในเมือง_25/11/2564


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ต.ในเมือง_25/11/2564

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ต.ในเมือง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

-ต.ในเมือง : ถนนชยางกูร จากซอยชยางกูร 1 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนแจ้งสนิท จากซอยแจ้งสนิท 1

ถึงซอยแจ้งสนิท 21 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ถนนเลี่ยงเมือง จากซอยเลี่ยงเมือง 1 ถึงซอยเลี่ยงเมือง 7 ถนนธรรมวิถี ถนนสุขาสงเคราะห์ ถนนอุปลีสาน ถนนสุริยาตร์ ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนผา แดง ถนนนครบาล ถนนหลวง ถนนเทพโยธี ถนนพลแพน ถนนอุบล-ตระการ ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนศรีณรงค์ ถนนเขื่อนธานี ถนนอุปราช ถนนราชบุตรถนนราชวงศ์ ถนนพรหมราช ถนนพรหมเทพ ถนนเลียบแม่น้ำมูล ถนนอุบลเดช ถนนอุบลศักดิ์ ถนนยุทธภัณฑ์ ถนนอุบลกิจ ถนนสุรพล ถนนนิคมสายกลาง ถนนพโลชัย ถนนพนม ถนนจงกลนิธารณ์ ถนนสุรศักดิ์ ถนนชวาลาใน ถนนชวาลานอก ถนนเบญจะมะ ถนนสุปัฏน์ ถนนศรีทองถนนนพคุณ ถนน ราชธานี

-  ต.แจระแม : ต.แจระแม ได้แก่ บ้านท่าบ่อ บ้านทัพไทย บ้านหนองแก บ้านหนองจาน บ้านทุ่งขุนน้อย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 

#วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 03.34 น. อัพเดทสถานการณ์ความคืบหน้างานซ่อมท่อล่าสุดพบมีท่อแตกเพิ่มอีก 1 จุด ขณะนี้ได้ปิดถนนหน้า

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี(ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ) เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน