กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. - 16.30 น._19/1/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. - 16.30 น._19/1/65


กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 9.00 น.  - 16.30 น._19/1/65

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 9.00 น.  - 16.30 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตกฉุกเฉินจากโครงงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้าจังหวัดระนอง บริเวณพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตำบลปากน้ำ หมู่ 1,2 เกาะคณฑี, ท่าเรืออันดามัน
- ตำบลบางนอน หมู่ 1-4 หมู่บ้านพรเทพ1-2 , ดรีมฮิลล์ , ณยฎา, ณัฎวรรณ, ชุมชนบำรุงสถาน ,บางนอนใน, ระนองธานี1-10
- ตำบลเขานิเวศน์ ถนนกำลังทรัพย์, เรืองราษฎร์เพิ่มผล, ดับคดี, ผาดาด, ชุมชนเสาแดง, บริรักษ์,พ่อตาขิง, รพ.ระนอง
- ตำบลบางริ้น หมู่ 1 สนง.ที่ดิน, สนง.ป่าไม้, สนง.อำเภอ, วิทยาลัยชุมชนระนอง, สนง.สรรพากร

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 21/01/65 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน