กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE ขนาด160มม. บริเวณ ตรงหน้าบริษัท ลิขิต ทรานสปอร์ต_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE ขนาด160มม. บริเวณ ตรงหน้าบริษัท ลิขิต ทรานสปอร์ต_22/06/2565


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE ขนาด160มม. บริเวณ ตรงหน้าบริษัท ลิขิต ทรานสปอร์ต_22/06/2565

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE ขนาด160มม.(เนื่องจากแขวงทางหลวงขุดลอกร่องน้ำทำท่อการประปาแตก)

บริเวณ ตรงหน้าบริษัท ลิขิต ทรานสปอร์ต จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลท่าเกษม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน