กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณไฟแดงปตท.ตะคลองเก่า_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณไฟแดงปตท.ตะคลองเก่า_22/06/2565


กปภ.สาขานครราชสีมา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด  315 มม.แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณไฟแดงปตท.ตะคลองเก่า_22/06/2565

กปภ.สาขานครราชสีมา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด  315 มม.แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณไฟแดงปตท.ตะคลองเก่า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองจะบก , ต.หนองกระทุ่ม และ ต.หมื่นไวย(ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 22/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน