กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านไชยสอ หมู่2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านไชยสอ หมู่2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_24/06/65


กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านไชยสอ หมู่2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_24/06/65

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านไชยสอ หมู่2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.5 บ้านหนองสังข์ , ม.2 บ้านไชยสอ , ม.4 บ้านโพนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน