กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ อ.จุน จ.พะเยา (จำนวน 2 จุด)_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ อ.จุน จ.พะเยา (จำนวน 2 จุด)_24/06/65


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ อ.จุน จ.พะเยา (จำนวน 2 จุด)_24/06/65

1. กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ อ.จุน จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สามแยกจุน ไปจนถึง เทิง บ้านทุ่งหมู่ 5 ปลายท่อกอไผ่รีสอร์ท

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 24/06/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าตึกวีระลิสซึ่งเก่า ตรงข้ามโรงแรมเขนทร์โอเต็ล

ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้

ไปจนถึง หน้าธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (5.ก.ส.) ดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน