กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _30/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _30/06/65


กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  _30/06/65

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 30/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน