กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น (โดยประมาณ) เพื่อดำเนินการ step test_30/6/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น (โดยประมาณ) เพื่อดำเนินการ step test_30/6/2565


กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น (โดยประมาณ) เพื่อดำเนินการ step test_30/6/2565

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น (โดยประมาณ) เพื่อดำเนินการ step test

บริเวณ สถานีน้ำจ่ายบ้านกล้วย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลโพนทอง ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย ตำบลหินปัก ตำบลหนองเมือง

ตำบลบางกะพี้ดงพลับ  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 30/6/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน