ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.  เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด  บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง

31 พฤษภาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน