ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 62 ด้วย กฟภ.สาขาอบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าสถานีผลิคน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 62 ด้วย กฟภ.สาขาอบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าสถานีผลิคน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

24 มิถุนายน 2562

**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่_24/06/2562

**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่_24/06/2562

24 มิถุนายน 2562

** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า ** กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_24/06/2562

** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า ** กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_24/06/2562

24 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน