การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดพิธีสักการะพระแม่ธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 45 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  จัดพิธีสักการะพระแม่ธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 45 ปี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ นายวสันต์ พ่วงหุ่น ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันถวายเครื่องสักการะพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล บริเวณด้านหน้าศาลพระแม่ธรณีประจำสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 45 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน