กปภ. เพิ่มช่องทางลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เพิ่มช่องทางลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ

กปภ. เพิ่มช่องทางลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มช่องทางลดค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระค่าน้ำประปาจากใบแจ้งหนี้ฉบับละ ๑๐ บาท เป็นฉบับละ ๕ บาททั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
     นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ  เปิดเผยว่า จากการที่ กปภ. ได้ร่วมมือกับตัวแทนเก็บเงินเอกชนและธนาคารลดหย่อนค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระค่าน้ำประปา จากใบแจ้งหนี้ฉบับละ ๑๐ บาท เป็นฉบับละ ๕ บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยผู้ใช้น้ำ กปภ.ทั่วประเทศ สามารถชำระค่าน้ำประปาพร้อมค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระค่าน้ำประปาในราคา 5 บาท  ต่อหนึ่งใบแจ้งหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย จุดบริการเทสโก้โลตัส ศูนย์บริการ AIS ร้าน Telewiz ทรูพาร์ทเนอร์ และทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส รวมไปถึงการชำระค่าน้ำประปาโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำรับทราบแล้วนั้น ล่าสุดบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัย ลดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา จาก 10 บาท เป็น 5 บาท สำหรับผู้ใช้น้ำที่นำใบแจ้งหนี้มาชำระเงินผ่านระบบ Just Pay ทุกแห่งทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ด้วยเช่นเดียวกัน
     นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน