กปภ.สาขาสีคิ้ว ลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

กปภ.สาขาสีคิ้ว ลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว นำโดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

.........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน