“ประปาอุดรธานี”บริการติดตั้งประปาเพิ่มผู้ใช้น้ำใหม่ 64 ราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

“ประปาอุดรธานี”บริการติดตั้งประปาเพิ่มผู้ใช้น้ำใหม่ 64 ราย


“ประปาอุดรธานี”บริการติดตั้งประปาเพิ่มผู้ใช้น้ำใหม่ 64 ราย

 สนับสนุนโครงการบ้านเอื้ออาทร 4 (หนองสำโรง)

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเคหะชุมชนอุดรธานี จัดบริการเคลื่อนที่รับติดตั้งประปารายใหม่ ณ  ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น จำนวน 458 ยูนิต  ซึ่งวันดังกล่าวมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มายื่นขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 108 ราย พร้อมชำระเงินทันที 64 ราย

        การบริการออกหน่วยรับติดตั้งประปารายใหม่เคลื่อนที่ นับเป็นอีกหนึ่งบริการเสริมที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการขอใช้น้ำประปาใหม่ โดยส่วนใหญ่จะจัดร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ได้นำของที่ระลึกแจกลูกค้า อาทิ ปากกา กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการบริการที่เป็นเลิศ  

เลื่อนขึ้นข้างบน