กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านรินทร์ทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านรินทร์ทอง


กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านรินทร์ทอง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หมู่บ้านรินทร์ทองร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิต ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านรินทร์ทอง ต.ลำสามแก้ว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อเมนประปาภายในโครงการ เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบ้านผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในโครงการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ำอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบท่อแตกรั่วเบื้องต้น นอกจากนี้กปภ.สาขารังสิต() ยังได้นำรถ PWA MOVING SERVICE และรถนิทรรศการออกให้บริการรับชำระค่าน้ำ ทำการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา รับคำร้องต่างๆ ในการนี้นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ และนายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการกอง กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน