กปภ.จับมือ JICA และ SAITAMA สานต่อโครงการช่วยเหลือด้านการผลิตน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จับมือ JICA และ SAITAMA สานต่อโครงการช่วยเหลือด้านการผลิตน้ำ


กปภ.จับมือ JICA และ SAITAMA สานต่อโครงการช่วยเหลือด้านการผลิตน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำร่วมกับJICA และ SAITAMA เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตน้ำให้ดียิ่งขึ้น

    นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ Saitama Prefecture Bureau of Public Enterprise(SAITAMA) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการปรับปรุงระบบประปา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย การพัฒนาควบคุมคุณภาพน้ำ และการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการที่ กปภ.สาขาชลบุรี

    ล่าสุด กปภ. ได้ขยายผลการดำเนินการดังกล่าว โดยการร่วมมือกับ JICA และ SAITAMA ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับพัฒนาศักยภาพของ กปภ. ในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงกรองน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตน้ำของ กปภ.สาขา เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่  คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2557

    นางรัตนา กิจวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ กปภ. หวังที่จะพัฒนาระบบผลิตน้ำโดยการเข้าถึงปัญหา รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะด้านเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การบำรุงรักษา และมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังพนักงานคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน